Průběh zakázky

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Veškeré osobní konzultace, ale i konzultace pomocí telefonních hovorů či e-mailů jsou BEZPLATNÉ a NEZÁVAZNÉ.

Nejčastěji proběhne na začátku plánování osobní schůzka se zákazníkem. Osobně se dostavíme na místo realizace, kde se seznámíme se zákazníkem, který nám představí veškeré sve požadavky a přání. Na základě těchto požadavků se snažíme doporučit co nejlepší řešení. Porovnáváme výhody a nevýhody různých materiálů, jejich orientační cenové hladiny, konstrukční detaily apod. Jakmile si se zákazníkem dohodneme potřebné parametry konstrukce, dojde k zaměření daného prostoru. Na základě těchto informací zhotovíme cenovou nabídku.

V případě, že má zákazník představu o realizovaném záměru, stačí do e-mailu (či přes telefon) sdělit základní informace (rozměry, požadované materiály či konstrukční prvky, rozsah dodávky, místo realizace, kontakt apod.), na jehož základě je cenová nabídka zhotovena. V případě potřeby se na zbývající informace doptáme.

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě dohodnutých parametrů se zákazníkem nezávazně zhotovíme cenovou nabídku ve formě položkové rozpočtu. Cenová nabídka obsahuje veškeré prvky, které jsou součástí realizace. Ve spodní části jsou uvedeny doplňující informace (zálohové platby, termín realizace, možní příplatky apod.).

Náhled zhotovené cenové nabídky (neobsahuje ceny)

3D VIZUALIZACE

V případě zájmu zákazníka zhotovíme 3D vizualizaci pro lepší představu o konečném vzhledu konstrukce. Cena 3D vizualizace se pohybuje okolo 3 000 Kč dle náročnosti a množství následných úprav. V případě, že se daná zakázka realizuje, je na konci zákazníkovi cena 3D vizualizace odečtena a tím pádem ji má zdarma jako součást celkové ceny.