Večeřová Meziříčí

Dřevěná pergola Velké Meziříčí

Konstrukce z KVH a BSH hranolů. Palubkový nadkrokevní záklop. Dřevěná konstrukce opatřena kompletním nátěrem ve 2 vrstvách. Střešní plášť připraven pro zhotovení zelené střechy. Součástí dodávky příprava na navaření PVC střešní fólie ve formě viplanylových lišt. Zajímavou součástí dodávky bylo zhotovení dřevěného parapetu, který byl osazen na prefabrikované betonové dílce, které tvořili nosnou část konstrukce.